Boomwhackers


boomwhackers

Een boomwhacker is een modern percussie-instrument. Het bestaat uit meerkleurige holle plastic buizen die ten opzichte van elkaar harmonisch gestemd zijn. Het instrument wordt bespeeld door hem tegen een andere boomwacker, tegen een ander voorwerp of tegen het lichaam te slaan. Men kan hem ook met stokken bespelen, zoals bij een xylofoon. De boomwhacker ontstond vanuit de junk bands die percussiemuziek maakten uit afvalmateriaal. Hierin werd al op stukken plastic buis gespeeld. Door Craig Ramsell werden de boomwhackers in de Verenigde Staten verder ontwikkeld en in 1995 voor het eerst commercieel verkocht. Boomwhackers worden in steeds meer gebruikt in het muziekonderwijs. Om het aanleren van muziek te vergemakkelijken, wordt hierbij een vereenvoudigde grafische notatie gebruikt in plaats van het traditionele notenschrift. Ook zijn er groepen die met boomwhackers optreden. Vaak zijn ze hierbij een manier om het publiek bij het optreden te betrekken. Bij een boomwhacker kan men een een octaveringsdopje kopen, dat aan het eind van de buis wordt aangebracht. Hierdoor daalt de toon met een octaaf.

 

Muziekles
info@muziekles.nl