Clavicor


clavicorDit instrument is helemaal cilindrisch gebouwd en heeft drie ventielen. Daarvan moeten twee met de rechterhand bespeeld worden en eentje met de linkerhand. De clavicor is uitgevonden in 1837 en werd veel in militaire orkesten gebruikt.
 

Muziekles
info@muziekles.nl