Flugabone


flugaboneDe flugabone is een ventieltrombone waarbij de buis zo is omgebogen dat het instrument min of meer de vorm van een bugel heeft. Dit instrument is o.a. ontwikkeld voor marcherende muziekkorpsen uit de 20e eeuw die behoefte hadden aan een trombone die iets compacter van vorm was.
 

Muziekles
info@muziekles.nl