Harmonium


harmonium

Het harmonium of traporgel is een toetsinstrument dat gerekend wordt tot de aerofonen. Het geluid wordt geproduceerd doordat lucht uit de balg langs metalen tongetjes geleid wordt. De luchttoevoer wordt in gang gezet bij het indrukken van een toets. De balg wordt voorzien van lucht door een tweetal pedalen. Veelal zijn net als bij een orgel registers aanwezig waarmee de lucht naar verschillende groepen van tongetjes geleid kan worden ten behoeve van klankkleur en/of volume.
 

Muziekles
info@muziekles.nl