Ondes Martenot


De Ondes-Martenot, gebouwd door van Maurice Martenot, werd voor het eerst gedemonstreerd in 1928 te Parijs en is nog steeds in gebruik bij o.a. uitvoeringen van Honeggers Jeanne d'Arc (1934) en van Jolivets Concert voor Ondes Martenot en orkest (1947). De bespeler kan kiezen uit het toetsenbord voor discrete toonhoogten, of een beweegbare rubberband met duimring voor glissandi. De gegenereerde golfvorm is zaagtandvormig. Door het gebruik van filters is de klankkleur te be�nvloeden. Dit is ook het geval bij Fr. Trautweins Trautonium, ontstaan in 1924/1929 in Berlijn, dat werd uitgebreid tot vier octaven. Zowel het Hellertion als het Trautonium werd door Siemens als de meest belovende eenstemmige elektronische instrumenten op de markt gebracht. Mede door contacten met het Bauhaus groeide het instrument van Trautwein (1888-1956) met een groot aantal klankkleurmogelijkheden en een slagwerksynthesizer uit tot een uitgebreid meerstemmig instrument, dat door ontwerper en bespeler Oskar Sala in 1948 in Oost-Berlijn werd omgedoopt tot Mixtur-Trautonium. Aangevuld met bandrecorders bleek de installatie een belangrijke praktische toepassing te hebben als filmmuzieksynthesizer.
 

Muziekles
info@muziekles.nl