Superbone


superboneDe superbone is een combinatie van de schuif- en de ventieltrombone.