Superbone


superboneDe superbone is een combinatie van de schuif- en de ventieltrombone.
 

Muziekles
info@muziekles.nl