Triangel


triangelDe triangel bestaat uit een driehoekig gebogen metalen staaf en wordt, opgehangen aan de bovenkant, aangeslagen met een kleiner metalen staafje. Het brengt slechts drie klokjesachtige tonen voort en wordt 0.a.in een orkest gebruikt. Het aanslaan gebeurt op de onderzijde, terwijl trillers in een van de dichte hoeken worden geproduceerd door het staafje snel heen en weer te bewegen. Een triangel komt voor in verschillende maten: kleinere klinken hoger dan grotere. De exacte toonhoogte van een triangel (anders dan die van een pauk) speelt in de muziek echter geen rol.

GESCHIEDENIS
De triangel bereikte Europa in de zeventiende eeuw vanuit Turkije en is sinds de negentiende eeuw een van de meest gebruikte slagwerkinstrumenten in het symfonieorkest. Triangelpassages: Emmanuel Chabrier: Suite Pastorale (openingsmaten)
 

Muziekles
info@muziekles.nl