Fontys Oude Ensemble Muziek
 Instrument 

 Adres  Zwijsenplein 1
 Postcode  5038 TZ
 Plaats 

Tilburg

 Telefoon  0877 877744
 Website 

http://www.fontys.nl/conservat

  •   
  •   

Het Fontys Conservatorium biedt een opleiding aan die vrijwel nergens anders bestaat: Oude ensemble muziek. Deze opleiding beslaat een bijzonder mooi en boeiend werkveld, de vocale muziek van de Middeleeuwen en de Renaissance, samen een periode van maar liefst 600 jaar. Dat is een enorm tijdvak, een veel langere periode dan die vanaf de Renaissance tot nu. Deze periode kende vele muzikale stijlen, vormen en genres. Sommige hiervan waren verbonden aan de kerk (zoals het gregoriaans), anderen aan de adellijke hoven (denk aan troubadour- en trouvèreliederen), weer andere hingen samen met de opkomst van de steden. Sommige stijlen verspreidden zich over grote delen van Europa, anderen bleven beperkt tot een kleiner gebied.
Deze muziek verschilt op essentiële punten van latere muziek, en is gebaseerd op geheel andere concepten. Het meerstemmig denken was in een andere fase dan nu. Tonaal denken of functionele harmonie bestond niet. De muziek was modaal, ontstaan vanuit de eenstemmigheid, en werd in eerste instantie niet opgetekend maar mondeling doorgegeven. Zeker de oudste muziek draagt daar nog alle sporen van.
Gedurende de opleiding krijgt de student inzicht in het ontstaan van de muzikale vormen en genres en de ontwikkelingen die ze doormaakten, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de meerstemmigheid uit het gregoriaans of de ontwikkeling van wereldlijke muziek vanuit religieuze muziek.

  delen    kaart    favoriet 
 
 kies een website waar je deze advertentie wilt delen 
 
           
U moet eerst inloggen/aanmelden
Fontys Oude Ensemble Muziek
Zwijsenplein 1
5038 TZ
Tilburg
Muziekles
info@muziekles.nl