Audio Engineering


audio engineering

Een audio-ingenieur is betrokken bij de opname, manipulatie, mengen en reproductie van geluid.
Voor de productie van geluid voor film, radio, televisie, muziek, elektronische producten en computerspelletjes worden audio ingenieurs ingeschakeld.
De term audio ingenieur kan ook verwijzen naar een wetenschapper of ingenieur die nieuwe audio technologieën ontwikkelt of werkt op het gebied van akoestische engineering.
Audio engineering gebruikt de creatieve en praktische aspecten van geluiden met inbegrip van spraak en muziek. Daarnaast ontwikkelt de audio engineer nieuwe audio technologieën en bevordert het wetenschappelijk begrip van hoorbaar geluid.
 

Muziekles
info@muziekles.nl