Claves


claves

De claves zijn een muziekinstrument, bestaande uit twee massieve hardhouten stokjes die tegen elkaar worden geslagen. Het instrument produceert een korte droge tik met een duidelijke toonhoogte. De toonhoogte is afhankelijk van de grootte van de stokjes. Bij het bespelen dient het beslagen stokje op de vuist te liggen, zodat tussen het stokje en de handpalm zoveel ruimte is dat de klank optimaal kan resoneren. Er bestaan verschillende soorten zoals ronde (1), ovale (2) en afrikaanse claves (3). Het instrument is waarschijnlijk afkomstig uit Spanje. De claves zijn het meest bekend doordat er in de Cubaanse muziek de clave op wordt gespeeld. Op Cuba hebben de stokjes soms verschillende formaten. Het liggende stokje, de hembra, is dan groter dan het slagstokje, de macho.
 

Muziekles
info@muziekles.nl