Drum


drumHet drumstel is een combinatie van percussie-instrumenten, bestaand uit bass drum (1), floor-tom (2), snaredrum snarentrom (3), high-tom mid-tom (4), hi-hat (5), en cymbals / bekkens (6). De grote bass drum staat rechtop en wordt aangeslagen met een vilton stok aan een voetpedaal en produceert een laag resonerend geluid. De snare drum of side drum heeft 1 of meer snaren aan de onderkant. Hij wordt gebruikt voor effecten, maar is voornamelijk bekend als de belangrijkste drum in de ritme sectie van populaire muziek De hi-hat heeft net zoals de bass-drum een voetpedaal, zodat de drummer zijn handen vrij heeft om de andere instrumenten aan te slaan met stokken of kwasten. Trommen in verschillende groottes en aantallen komen al lang voor. Ze bestonden al in de wereldrijken van vroeger zoals Egypte, Perzie, China en de Afrikaanse rijken. Europa kwam in de periode van de Kruistochten ermee in aanraking. Behalve gewone trommen kwam men in de Middeleeuwen ook 'na�aires' tegen (kleine keteltrommen). Dit waren de voorlopers van de moderne pauken. Trommen werden gebruikt als begeleiding van zang en bij het dansen. Het pedaal van de bass drum en de hi-hat werd later ontwikkeld omdat de drummer zo, door behalve z'n handen ook z'n voeten te gebruiken, meer trommen/bekkens kon bespelen.
 

Muziekles
info@muziekles.nl