Hobo


hoboDe hobo is de kleinste van de dubbelriet-instrumenten. Het is een houten blaasinstrument met een dubbel riet (vandaar de naam dubbelriet-instrument). Om geluid uit het instrument te krijgen, moet je lucht door het riet blazen. Hierdoor breng je het riet in trilling. Kleppen zorgen ervoor dat de gaten, die in de buis van het instrument zijn geboord, afgesloten kunnen worden. Door het indrukken of loslaten van deze kleppen, kun je op dit instrument verschillende tonen maken. Het instrument wordt vaak gebruikt bij droevige melodieë®®De hoboï³´ geeft de toon aan het stemmen van bij het orkest.Belangrijk bij de hobo is het zogenaamde dubbelriet. Een kort stukje gedroogd bamboe wordt in drieë® gesplitst (a); vervolgens wordt é©® stukje op de juiste afmetingen gesneden, en dubbel gebogen (b); daarna worden ze op een metalen stop gebonden (c); tenslotte wordt de top erafgesneden. De afzonderlijke bladen worden dan geschraapt tot ze heel erg dun zijn, zodat ze kunnen trillen (d).
 

Muziekles
info@muziekles.nl