Klavarskribo


klavarskriboKlavarskribo is een muzieknotatie die in 1931 werd geï®´roduceerd door de Nederlander Cornelis Pot (1885-1977). Pot vond het traditionele muziekschrift te ingewikkeld, vooral vanwege het systeem van kruisen en mollen. In het traditionele systeem kan é©® noot meerdere tonen representeren en kan é©® toon door verschillende noten worden weergegeven. Het klavarskribosysteem breekt hiermee, door iedere toon een eigen plaats op de balk te geven. De noten worden van boven naar beneden gelezen. In het lijnenpatroon van de balk zie je groepjes van twee en drie dikkere lijnen die overeenkomen met de zwarte toetsen op het klavier. Op deze manier is er een rechtstreekse, visuele koppeling tussen het papier en het instrument.
 

Muziekles
info@muziekles.nl