Theorbo


theorboDe theorbo is een basluit uit de 17e eeuw. Dit instrument had bassnaren die in aanvullende schroevenkasten waren vastgemaakt. Op deze manier had men niet een hele lange schroevenkast nodig.
 

Muziekles
info@muziekles.nl