New Dutch Swing
 Instrument 

 Adres  Utrechtsestraat 85
 Postcode  6812 CE
 Plaats 

Arnhem

 Telefoon  026 3535648
 Website 

http://www.artez-conservatoriu

  •   
  •   

New Dutch Swing is de opleiding waarin improvisatie, zoals die in veel Nederlandse jazz gebruikt wordt, centraal staat. In Nederlandse geïmproviseerde muziek wordt vaak onbekommerd gebruik gemaakt van verschillende vormen van muziek en improvisatie, en vaak door elkaar heen of meteen na elkaar. Dat maakt Nederlandse geïmproviseerde muziek in veel gevallen levendig, en zijn er vaak veel verschillende emoties en sferen in kort tijdsbestek te horen.
Vaak wisselen vrolijke, dramatische, verstilde en rumoerige momenten zich in vlot tempo af.

De jazzmuziek die dit alles oplevert is in het boek "New Dutch Swing" van auteur Kevin Whitehead beschreven. Hij heeft hiervoor belangrijke representanten van deze geïmproviseerde muziek geïnterviewd en in het boek presenteert hij een overzicht hoe deze muziek is ontstaan en zich heeft ontwikkeld, vanuit de Nederlandse muziektraditie en volksaard.

ArtEZ heeft deze muziek een volwaardige plek gegeven op master-niveau. Belangrijke vertegenwoordigers van deze muziek van dit moment coachen studenten en begeleiden ze in het maken van producties en de ontwikkeling op zowel ambachtelijk en vooral artistiek gebied. Deze docenten zijn:
Misha Mengelberg (piano), Wilbert de Joode (contrabas), Michael Vatcher (slagwerk), Frank Gratkowski (saxofoon), Mola Sylla (zang), Jacques Palinckx (gitaar) en Wolter Wierbos (trombone). Michiel Braam is hoofd van de afdeling.

Voor wie is de opleiding bedoeld?
De studenten kunnen een heel verschillende achtergrond hebben: studenten met een meer traditionele jazzachtergrond, musici die zich uitsluitend met actuele improvisatie hebben beziggehouden en musici met een klassieke achtergrond zijn welkom, mits er een drang is zichzelf verder te ontwikkelen als improvisator.

Toelatingsexamen
Een student moet bij toelating al in staat zijn om zijn of haar muzikale statement als improvisator overtuigend neer te zetten.
Bij binnenkomst zal een aspirant een motivatie moeten hebben geschreven: waarom wil ik deze opleiding gaan doen en wat wil ik er in de 2 jaar van leren. Deze motivatie zal deel uitmaken van de beoordeling bij het toelatingsexamen, en later leidraad zijn bij het maken van een werkplan.
Het toelatingsexamen bestaat uit een hele dag, waar gewerkt wordt met alle aspirantstudenten, onder begeleiding van een groep van 5 docenten (tevens leden van de beoordelingscommissie) die opdrachten laten uitvoeren door kleinere en grotere gedeelten van de groep, en de groep als geheel. Deze opdrachten moeten geformuleerd worden. Deel ervan zullen in ieder geval uitmaken: het spelen van een solo-improvisatie en een groepsimprovisatie. Sommige opdrachten kunnen uitgaan van een vastgesteld begin- of eindpunt, en er kan gewerkt worden met allerlei basismateriaal, zoals geschreven noten, grafische partituren, of hoe dan ook.

De opleiding
Eenmaal aangenomen wordt per student een werkplan gemaakt, eerst door de student zelf, en later samen met een al toegewezen coach.
Bij het schrijven van het werkplan wordt gebruik gemaakt van een lijst van modules die op dit moment binnen het Conservatorium Arnhem worden aangeboden, en een lijst van vakken die de docentenpool verzorgt.
In het werkplan staan dan een heleboel vakken die iemand in 2 jaar gaat doen. Modules die al bestaan binnen de bacheloropleiding zullen veelal een wekelijkse frequentie hebben, en vakken, gegeven door de docentenpool, zullen over het algemeen minder frequent worden gegeven.
Elke student doet aan 2 werkweken mee die in overleg met de docentenpool worden vormgegeven door de opleiding, en waar een bepaald onderwerp centraal staat. Deelname is dus in het geval van deze 2 weken ongeacht de achtergrond en werkwijze van de studenten individueel.
Elke student maakt 2 producties per jaar. Dit kunnen zijn: concert-, cd- of videoproducties, interdisciplinaire producties, locatieproducties, of een mix van al deze soorten. Of producties van een aard die hierboven nog niet genoemd worden natuurlijk. Op deze producties zal de student ook beoordeeld worden.

Toetsing
Twee van de producties (de eerste van het eerste jaar en de eerste van het tweede jaar) worden beoordeeld door de persoonlijke coach, de andere twee door een commissie van 5 docenten. Tijdens de twee producties, waar een commissie van 5 docenten naar kijkt, komen ook de twee door de persoonlijke coach beoordeelde producties ter tafel alsmede alle modules uit het werkplan, of en hoe ze zijn afgesloten, en wordt ook de eindbeoordeling van het 1e cq 2e jaar gemaakt. Beoordeling vindt niet plaats in cijfers, maar in een gemotiveerde beschrijving door de commissie, die n.a.v. deze schriftelijke, inhoudelijke beoordeling tevens vaststelt of de productie voldoende is afgesloten. Zijn alle modules uit het werkplan voldoende afgesloten, dan krijgt een student een diploma.

  delen    kaart    favoriet 
 
 kies een website waar je deze advertentie wilt delen 
 
           
U moet eerst inloggen/aanmelden
New Dutch Swing
Utrechtsestraat 85
6812 CE
Arnhem
Muziekles
info@muziekles.nl