Xylofoon


xylofoonDe xylofoon bestaat uit een stel gestemde houten staven waarop met stokken wordt geslagen. De staven rusten gewoonlijk op een standaard en zijn in de volgorde van toon gerangschikt.Onder de staven zitten resoneerbuizen die de klank versterken. Het bespelen van de xylofoon wordt meestal gedaan door twee stokken, maar geoefende xylofonisten kunnen het met vier. De moderne orkestxylofoon heeft een dubbele rij staven, die in de volgorde liggen van een piano-toetsenbord. Het is daarmee het belangrijkste, gestemde slaginstrument. Het instrument bevat 3 tot 4 octaven. Eé® octaaf is de afstand tussen een lage C en een hoge C. De grootte van een xylofoon kan zeer verschillend zijn. In de 19e eeuw werd de xylofoon voor het eerst opgenomen in het orkest. Hij had toen 4 rijen met staven i.p.v. twee. De xylofoon komt oorspronkelijk uit Afrika en Azië ¥n is al duizenden jaren oud. Xylofoonpartijen wordt gebruikt in orkestmuziek, maar ook in jazz- en popmuziek.
 

Muziekles
info@muziekles.nl